Потребител:
Парола:
Потребители, които са мениджъри на хотели и хотелски комплекси могат да наблюдават в реално време кои стаи са заети, какво моментно потребление на различни консуматори имат и естествено справки на потреблението за определени периоди от време за дадени стаи и апартаменти или други зони в сградите на хотела. Освен това предлагаме и визуализация на различни праметри от дадената зона – температура, CO2, както и данни от други датчици монтирани в зоната.