Потребител:
Парола:
Всяко домакинство може да следи потреблението на всеки един показател в реално време и да сравнява показателите с тези на комуналните компании. Има възможност за визуализация на статус на алармената и пожароизвестителната система, присъствие на членове на семейството и много други. Системата за отопление и вентилация/климатизация/ също може да показва различни параметри на действие или покой. В тази връзка предлагаме контрол на различни отоплителни тела/конвектори, радиатори/, които са автоматизирани с термозадвижки и електронни термостати. Една от основните екстри е д истанционно управление на микроклимата в определени зони, с което се постига висока енергийна ефективност и желан комфорт. Това става единствено с достъп до интернет през персонален компютър или през мобилен телефон.